Amos 3

Klik untuk mengganti ayat
Alasan Elohim Meghukum Israel

1 "Dengarkanlah firman ini, yang telah diucapkan YAHWEH mengenai kamu hai kaum Israel,mengenai semua kaum yang telah Aku pimpin ke luar dari negeri Mesir, dengan mengatakan:

2 Hanya kamulah yang Aku kenal dari antara semua kaum di bumi ini. Maka Aku akan menghukum kamu atas semua kejahatanmu.

3 Apakah dua orang akan berjalan bersama-sama, kecuali jika mereka telah bersepakat?

4 Apakah seekor singa akan mengaum di hutan, apabila di sana tidak ada mangsa baginya? Apakah seekor singa muda akan mengaum dari sarangnya, kecuali telah menangkap sesuatu?

5 Apakah seekor burung akan jatuh ke dalam perangkap di tanah, sedangkan di sana tidak ada umpan baginya? Apakah sebuah perangkap akan muncul dari tanah, sedangkan tidak ada sesuatu yang ditangkap?

6 Jika sangkakala dibunyikan dalam sebuah kota, tidakkah orang-orang pun gemetar? Jika terjadi bencana dalam sebuah kota, bukankah YAHWEH yang telah melakukannya?

7 Sebab Tuhan YAHWEH tidak akan melakukan apa pun, kecuali Dia telah menyatakan rahasia-Nya kepada hamba-hamba-Nya, para nabi.

8 Seekor singa telah mengaum, siapakah yang tidak akan takut? Tuhan YAHWEH telah berfirman, siapakah yang tidak akan bernubuat?

9 Beritakanlah itu ke istana-istana di Asdod, dan ke istana-istana di negeri Mesir; dan katakanlah: Berkumpullah kamu di atas pegunungan Samaria, lihatlah banyak kegemparan dan penindasan di tengah-tengahnya.

10 Sebab mereka tidak tahu melakukan yang benar, YAHWEH berfirman. Bahkan mereka menumpuk kekerasan dan rampasan di dalam istana-istana mereka.

11 Demikianlah Tuhan YAHWEH berfirman: Musuh akan ada di seluruh negerimu, dan ia akan membawamu turun dari benteng-bentengmu; dan menjarah seluruh istana-istanamu.

12 YAHWEH berfirman: Seperti gembala mengeluarkan dua lengan kaki atau potongan telinga dari mulut singa, demikianlah kaum Israel akan diambil ke luar; mereka yang tinggal di Samaria di sudut ranjang, dan di Damshik di atas balai-balai.

13 Dengarlah dan bersaksilah di antara keturunan Yakub. Firman Tuhan YAHWEH, Elohim Semesta Alam.

14 Sebab pada hari Aku memperhitungkan kepadanya pelanggaran-pelanggaran Israel, Aku pun akan memperhitungkan mezbah-mezbah di Bethel. Tanduk-tanduk mezbah itu akan dihancurkan dan akan runtuh ke tanah.

15 Aku akan menghantam rumah musim dingin dengan rumah musim panas, dan rumah-rumah gading akan hancur. Rumah-rumah yang besar akan dilenyapkan. Demikianlah firman YAHWEH."

Amos 2
Amos 4