2 Tawarikh 33

Klik untuk mengganti ayat
Manashe Menjadi Raja Yehuda

1 Manashe berumur dua belas tahun ketika mulai menjadi raja. Ia memerintah selama lima puluh lima tahun di Yerusalem.

2 Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH, seperti kekejian bangsa-bangsa yang telah dihalau YAHWEH dari hadapan bani Israel.

3 Sebab ia membangun kembali tempat-tempat pemujaan yang telah Hizkia, ayahnya, robohkan, mendirikan mezbah-mezbah untuk para Baal dan membuat Asherah-asherah serta sujud kepada segenap tentara langit lalu melayani mereka.

4 Ia membangun mezbah-mezbah di Bait YAHWEH, yang telah YAHWEH firmankan, "Di Yerusalem Nama-Ku akan tetap untuk selama-lamanya."

5 Dan ia membangun mezbah bagi segenap tentara langit di dua halaman Bait YAHWEH.

6 Bahkan ia membuat anak-anaknya melewati api di lembah Ben-Hinom, melakukan sihir dan meramal, menggunakan tenung, juga menggunakan para pemanggil arwah dan para peramal. Ia memperbanyak perbuatan yang jahat di mata YAHWEH, sehingga menyebabkan Dia murka.

7 Kemudian ia menempatkan patung ukiran berhala yang telah ia buat di dalam Bait Elohim, yang mana telah Elohim firmankan kepada Daud dan kepada Salomo, anaknya, "Dalam Bait ini dan di Yerusalem, yang telah Aku pilih dari seluruh suku Israel, Aku akan menempatkan Nama-Ku untuk selama-lamanya.

8 Aku tidak akan memindahkan kaki orang Israel dari tanah yang telah Aku tentukan bagi para leluhurmu. Hanya apabila mereka memperhatikan dengan melakukan semua yang telah Aku perintahkan kepada mereka di dalam segala hukum, ketetapan dan peraturan dengan perantaraan tangan Musa."

9 Maka Manashe menyebabkan Yehuda dan penduduk Yerusalem berdosa, karena melakukan yang jahat melebihi bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan YAHWEH dari hadapan bani Israel.

Pertobatan Manashe

10 Lalu berfirmanlah YAHWEH kepada Manashe dan rakyatnya, tetapi mereka tidak mendengarkannya.

11 Maka YAHWEH membawa masuk kepada mereka para pemimpin pasukan yang raja Ashur miliki, lalu mereka menjerat Manashe dengan tali berduri dan membelenggunya dengan rantai tembaga kemudian membawanya ke Babilon.

12 Ketika ia menderita, ia mencari wajah YAHWEH, Elohimnya, dengan sangat merendahkan diri di hadapan Elohim, leluhurnya,

13 ia berdoa kepada-Nya dan Dia menerima permohonannya, mendengarkan permohonannya, lalu Dia membawanya kembali ke Yerusalem ke kerajaannya. Demikianlah Manashe mengenal bahwa YAHWEH, Dialah Elohim.

14 Sesudah itu ia membangun tembok bagian luar pada kota Daud, di sebelah barat Gihon, di lembah itu, pada jalan masuk gerbang Ikan. Tembok itu mengelilingi menara dan ia membuatnya sangat tinggi, lalu menempatkan panglima di semua kota pertahanan di Yehuda.

15 Ia membawa ke luar ilah-ilah asing dan berhala ke luar dari Bait YAHWEH, juga semua mezbah yang telah ia bangun di atas gunung dari Bait YAHWEH dan di Yerusalem, lalu melemparkannya ke luar kota.

16 Ia membangun mezbah YAHWEH, lalu mempersembahkan kurban persembahan pendamaian dan persembahan syukur, ia memerintahkan Yehuda untuk melayani YAHWEH, Elohim Israel.

17 Sekalipun masih ada rakyat yang berkurban di tempat-tempat pemujaan, tetapi hanya kepada YAHWEH, Elohim mereka.

Kematian Manashe

18 Dan selebihnya dari perbuatan Manashe, doanya kepada Elohim, ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan Nama YAHWEH, Elohim Israel, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel.

19 Doanya, permohonannya, segala dosanya, pelanggarannya dan tempat-tempat di mana ia telah membangun tempat-tempat pemujaan lalu mendirikan Asherah-asherah, juga patung-patung pahatan sebelum ia merendahkan diri, lihatlah, itulah yang tertulis di samping perkataan para pelihat.

20 Dan Manashe berbaring bersama para leluhurnya, mereka menguburkannya di istananya sendiri. Kemudian Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.

Amon Menjadi Raja Yehuda

21 Amon berumur dua puluh dua tahun ketika ia mulai menjadi raja. Ia memerintah selama dua tahun di Yerusalem.

22 Ia melakukan yang jahat di mata YAHWEH, seperti yang telah Manashe, ayahnya lakukan. Ia mempersembahkan kurban kepada semua patung pahatan yang telah Manashe, ayahnya buat, dan Amon melayaninya.

23 Juga ia tidak merendahkan diri di hadapan YAHWEH sebagaimana Manashe, ayahnya merendahkan diri, malah Amon sendiri telah membuat banyak pelanggaran.

24 Kemudian para pelayanannya bersekongkol melawannya, lalu membunuhnya di istananya sendiri.

25 Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang bersekongkol melawan raja Amon dan rakyat negeri itu menjadikan Yosia, anaknya, memerintah menggantikan dia.

2 Tawarikh 32
2 Tawarikh 34