2 Petrus 1

Klik untuk mengganti ayat
Salam

1 Dari Simon Petrus, seorang hamba dan rasul YESUS Kristus. Kepada mereka yang telah memperoleh iman yang sama dengan kami dalam kebenaran Elohim dan Juruselamat kita YESUS Kristus.

2 Anugerah dan damai sejahtera dilipatgandakan bagimu oleh pengenalan akan Elohim dan YESUS, Tuhan kita.

Bertumbuh Dalam Iman

3 Sebab kuasa-Nya yang hebat telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan beribadah melalui pengenalan penuh akan Dia yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan dan kebaikan-Nya.

4 Sebab itu pula, janji-janji yang sangat besar dan berharga telah Dia anugerahkan bagi kita, supaya olehnya kamu dapat menerima kuasa yang hebat itu dan luput dari keinginan duniawi yang menghancurkan.

5 Untuk alasan ini, hendaklah kamu dengan rajin menambahkan kepada imanmu, kebajikan, dan kepada kebajikan, pengetahuan,

6 dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri, ketabahan, dan kepada ketabahan, kesalehan,

7 dan kepada kesalehan, kasih persaudaraan, dan kepada kasih persaudaraan, kasih sejati.

8 Sebab, apabila hal-hal itu ada padamu dengan terus berlimpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita YESUS Kristus.

9 Tetapi siapa yang kekurangan akan semua itu, ia adalah seorang yang buta dan picik, yang lupa bahwa dosa-dosanya yang lalu telah dihapuskan.

10 Oleh sebab itu saudara-saudaraku, bertekunlah untuk membuat panggilan dan pilihanmu menjadi teguh, karena dengan melakukan semua itu kamu tidak akan pernah kecewa dan menolak-Nya.

11 Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan sepenuhnya untuk masuk ke dalam Kerajaan kekal Tuhan dan Juruselamat kita YESUS Kristus.

12 Karena itu aku tidak akan lalai untuk selalu mengingatkan kamu, meskipun kamu sudah tahu dan sudah diteguhkan dalam kebenaran yang kamu terima.

13 Dan aku menganggap perlu untuk selalu mengingatkan kamu, selama aku masih berada di dalam kemah tubuh ini.

14 Karena aku tahu bahwa aku akan segera keluar dari kemah tubuh ini, seperti yang telah diberitahukan oleh Tuhan kita YESUS Kristus kepadaku.

15 Dan sesudah kepergianku, aku berharap semua hal itu akan selalu ada dalam ingatanmu.

Nubuat Tentang Kristus Digenapi

16 Sebab ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita YESUS Kristus, kami tidak mengikuti mitos-mitos yang direkayasa, malahan kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya.

17 Sebab, ketika Dia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Elohim Bapa, ada suara yang disampaikan kepada-Nya dengan kemuliaan yang dahsyat: "Inilah Putra-Ku Yang Terkasih, kepada-Nyalah Aku berkenan."

18 Dan kami mendengar suara itu disampaikan dari surga, ketika kami berada bersama Dia di gunung yang kudus.

19 Kami diteguhkan dengan perkataan nubuatan ini: Kamu melakukan yang benar ketika kamu memerhatikannya. Sama seperti pelita yang bercahaya di tempat gelap hingga fajar menyingsing dan terang bercahaya di hatimu.

20 Inilah yang terutama harus diketahui, bahwa setiap nubuat Kitab Suci tidak ada yang berasal dari penafsiran diri sendiri.

21 Karena nubuat tidak pernah dihasilkan oleh keinginan manusia, melainkan Roh Kudus menggerakkan orang-orang kudus milik Elohim untuk mengucapkannya.

1 Petrus 5
2 Petrus 2