1 Samuel 8

Klik untuk mengganti ayat
Israel Menginginkan Seorang Raja

1 Ketika Samuel telah menjadi tua, ia mengangkat anak-anaknya laki-laki sebagai hakim atas Israel.

2 Nama anak sulungnya adalah Yoel dan anaknya yang kedua Abia, mereka adalah hakimhakim di Bersheba.

3 Namun, anak-anaknya tidak hidup menurut cara hidupnya, tetapi mereka mengejar keuntungan dengan tidak jujur, menerima suap serta memutarbalikkan keadilan.

4 Maka para tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama.

5 Lalu mereka berkata kepadanya, "Lihatlah, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup menurut cara hidupmu. Maka sekarang tunjuklah seorang raja bagi kami, untuk memerintah atas kami, sebagaimana bangsa-bangsa lain."

6 Tetapi hal itu tidaklah menyenangkan menurut pandangan Samuel, ketika mereka berkata, "Berikanlah kepada kami raja untuk memerintah atas kami." Lalu Samuel berdoa kepada YAHWEH.

7 Dan berfirmanlah YAHWEH kepada Samuel, "Dengarkanlah suara orang-orang itu dalam segala yang mereka katakan kepadamu. Sebab mereka bukan menolak engkau, tetapi mereka menolak Aku, agar Aku tidak menjadi Raja yang memerintah atas mereka.

8 Sesuai dengan segala perbuatan yang telah mereka lakukan, sejak hari Aku membawa mereka ke luar dari Mesir, bahkan sampai pada hari ini, ketika mereka meninggalkan Aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Demikianlah mereka pun melakukannya terhadapmu.

9 Sekarang dengarkanlah suara mereka. Hanya, engkau harus memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan nyatakanlah kepada mereka hak istimewa raja yang akan memerintah atas mereka."

10 Lalu Samuel mengatakan semua firman YAHWEH kepada orang-orang yang sedang menuntut seorang raja darinya itu.

11 Ia berkata, "Inilah hak istimewa raja yang akan memerintah atas kamu. Ia akan mengambil anak-anak lelakimu, dan akan menetapkan mereka untuk melayani dirinya, di antara kereta-kereta perangnya dan menjadi para penunggang kudanya. Mereka akan berlari di depan kereta-kereta perangnya.

12 Lalu ia akan menunjuk bagi dirinya, kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan lima puluh. Beberapa dari mereka akan membajak tanah bajakannya dan menuai hasil tuaiannya; membuat senjata-senjata perang baginya, serta peralatan untuk kereta perangnya.

13 Ia akan mengambil anak-anak perempuanmu untuk menjadi pengolah wangi-wangian, juru masak dan pemanggang roti.

14 Ia akan mengambil yang terbaik dari ladang-ladangmu, kebunkebun anggurmu, kebun-kebun zaitunmu dan memberikannya kepada hamba-hambanya.

15 Ia akan mengambil sepersepuluh dari hasil benihmu serta kebun-kebun anggurmu, dan memberikannya kepada para menterinya dan kepada para pelayannya.

16 Ia akan mengambil para pelayan laki-lakimu dan para pelayan perempuanmu; yang terbaik dari orang-orang mudamu, keledai-keledaimu dan akan dimanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri.

17 Ia akan mengambil sepersepuluh dari kawanan ternakmu, dan kamu akan menjadi hamba baginya.

18 Kemudian pada hari itu kamu akan berteriak karena rajamu yang telah kamu pilih bagimu, namun YAHWEH tidak akan menjawab kamu."

19 Tetapi rakyat menolak untuk mendengarkan suara Samuel dan berkata, "Tidak, kami ingin mempunyai seorang raja atas kami.

20 Supaya kami juga dapat menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan maju berjalan di depan kami serta memimpin peperangan kami."

21 Samuel mendengarkan semua perkataan orang-orang itu, dan memperdengarkannya ke telinga YAHWEH.

22 Kemudian YAHWEH berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara mereka dan engkau harus mengangkat seorang raja memerintah atas mereka." Lalu Samuel berkata kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah kamu masing-masing ke kotamu."

1 Samuel 7
1 Samuel 9