1 Raja-raja 10

Klik untuk mengganti ayat
Ratu Sheba Menjumpai Salomo

1 Ketika ratu Sheba mendengar tentang kemasyhuran Salomo sehubungan dengan Nama YAHWEH, maka ia datang untuk mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit.

2 Ia datang ke Yerusalem dengan pengiring yang sangat banyak, juga unta-unta yang membawa rempah-rempah, emas yang sangat banyak, serta batu permata. Ia datang kepada Salomo lalu berbicara kepadanya tentang segala hal yang ada di dalam hatinya.

3 Salomo menjawab seluruh pertanyaannya. Sebab tidak ada sesuatu pun yang terlalu sulit bagi raja sehingga ia tidak dapat menjawab ratu itu.

4 Ketika ratu Sheba melihat segala hikmat Salomo dan istana yang telah didirikannya,

5 juga makanan di mejanya, cara duduk hamba-hambanya, cara berdiri pelayan-pelayannya yang melayani dan cara berpakaiannya, juga minumannya, serta cara persembahan bakarannya yang dipersembahkannya di Bait YAHWEH, maka terpukaulah dia.

6 Lalu ia berkata kepada raja, "Berita yang aku dengar di negeriku tentang perkataanmu dan tentang hikmatmu itu benar.

7 Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan mataku sendiri melihatnya, dan sesungguhnya, setengahnya pun belum diceritakan kepadaku, engkau telah memiliki hikmat dan kemakmuran lebih dari yang telah aku dengar.

8 Berbahagialah orang-orangmu. Berbahagialah para pegawaimu, yang selalu berdiri di hadapanmu dan yang mendengarkan hikmatmu.

9 Diberkatilah YAHWEH, Elohimmu, yang berada di dalammu, yang telah berkenan kepadamu dengan mendudukkan engkau di atas takhta Israel, karena YAHWEH mengasihi Israel untuk selama-lamanya, dan Dia menetapkan engkau sebagai raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran."

10 Lalu ia memberikan kepada raja seratus dua puluh talenta emas, juga rempah-rempah yang sangat banyak, serta batu permata; tidak pernah datang lagi rempahrempah yang berlimpah seperti yang diberikan ratu Sheba kepada raja Salomo.

11 Juga armada laut Hiram yang mengangkut emas dari Ofir; dibawa pula dari Ofir, kayu cendana yang sangat banyak dan batu permata.

12 Raja menjadikan kayu cendana itu sebagai penopang Bait YAHWEH dan istana raja, juga harpa dan kecapi untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak pernah datang atau terlihat lagi sampai hari ini.

13 Kemudian raja Salomo memberikan kepada ratu Sheba segala keinginannya, dan apa pun yang ia minta, selain apa yang telah ia berikan kepadanya sebagai kenang-kenangan dengan kemurahan hati raja Salomo. Lalu ratu itu kembali ke negerinya, bersama dengan para pegawainya.

Kekayaan Salomo

14 Berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam setahun adalah enam ratus enam puluh enam talenta emas,

15 belum terhitung dari para pedagang, dan dari para saudagar yang berdagang juga dari raja-raja Arab, serta para gubernur di negeri itu.

16 Raja Salomo membuat dua ratus perisai besar dari emas tempaan; enam ratus shikal emas untuk setiap perisai besar;

17 dan tiga ratus perisai kecil dari emas tempaan; tiga mina emas untuk setiap perisai kecil; lalu raja menaruhnya di dalam istana ‘Hutan Libanon’.

18 Selain itu raja membuat takhta besar dari gading yang dilapisi dengan emas murni.

19 Takhta itu memiliki enam tangga, dan bagian puncak takhta itu bundar di belakangnya. Pada kedua sisi tempat duduk terdapat sandaran tangan, di samping sandaran tangan itu berdiri dua singa,

20 sedangkan dua belas singa berdiri di atas keenam tangga itu sebelah-menyebelah, tidak ada takhta seperti itu yang dibuat di kerajaan mana pun.

21 Semua perkakas untuk minuman raja Salomo terbuat dari emas dan segala perkakas di istana ‘Hutan Libanon’ itu dari emas murni, tidak ada yang dari perak, karena perak dianggap tidak berharga pada zaman Salomo.

22 Raja mempunyai armada laut Tarsis di laut, yang bergabung dengan armada laut Hiram. Tiga tahun sekali kapal-kapal armada laut Tarsis itu datang membawa emas, dan perak, gading, juga kera dan burung-burung merak.

23 Maka raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat.

24 Seluruh bumi mencari Salomo untuk mendengar hikmatnya yang Elohim taruh ke dalam hatinya;

25 dan masing-masing dari mereka membawa persembahan sajiannya, yakni perkakas perak dan emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, tahun demi tahun.

26 Salomo mengumpulkan kereta-kereta dan orang-orang berkuda; ia mempunyai seribu empat ratus kereta dan dua belas ribu orang berkuda; kemudian ia menempatkan mereka di kota-kota untuk kereta kuda, dan sebagian bersama raja di Yerusalem.

27 Raja membuat perak di Yerusalem seperti banyaknya batu-batu, dan membuat pohon aras seperti banyaknya pohon ara yang ada di dataran rendah.

28 Salomo memiliki kuda-kuda yang didatangkan dari Mesir dan dari Kewe. Para saudagar raja membawanya dari Kewe dengan suatu harga.

29 Sebuah kereta didatangkan dari Mesir seharga enam ratus shikal perak, dan seekor kuda seharga seratus lima puluh shikal; semuanya itu oleh para saudagar raja berhasil dijual kembali kepada raja-raja orang Het dan raja-raja Aram.

1 Raja-raja 9
1 Raja-raja 11